Compte enrere oficial
:
:
:

Reglament

*Per participar és obligatori córrer amb xip.

Article 1

Dia de la Cursa: diumenge 19 de febrer 2023. Sortida/Arribada: Passeig Pujades.

Article 2

L’hora de la sortida serà a les 8:30

Article 3

La distància és de 21,097 quilòmetres.

Article 4

La carrera està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no. Per participar cal tenir 16 anys complerts el dia de la cursa.

Article 5

Els menors de 18 anys i majors de 16 anys necessiten autorització dels pares o tutors legals per poder participar a la carrera. Abans de fer la inscripció, cal que contacteu amb l'organització: info@edreamsmitjabarcelona.com, per sol·licitar l'autorització que heu d'emplenar i signar els pares o tutors legals. L'organització està en ple dret de desestimar la inscripció d'un menor si prèviament no disposeu de l'autorització signada pels pares o tutors legals.

Article 6

Cada corredor participa a l'eDreams Mitja Marató de Barcelona sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per fer front a la prova. No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com ara patins, skates, bicicletes, handbikes i/o cadires de rodes elèctriques, entre d'altres.

Article 7

La sortida està estructurada en calaixos. Cada calaix està identificat amb un color i només hi podran accedir els que tinguin el dorsal del color distintiu del calaix.

Article 8

S'hi estableixen tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

-Les persones amb discapacitat visual realitzaran la inscripció via online i sortiran del primer calaix. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat visual cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat després de fer la inscripció online. Els guies aniran sense xip i hauran d'anar degudament identificats, realitzant la vostra inscripció a través d'info@edreamsmitjabarcelona.com, indicant les vostres dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, mòbil i adreça de correu electrònic).

-Les persones amb discapacitat intel·lectual realitzaran la inscripció via online. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat intel·lectual cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat després de fer la inscripció online.

-Les persones que participin a la categoria de cadira de rodes o carro d'atletisme realitzaran la inscripció via online i hauran d'estar a la línia de sortida una hora abans de l'inici de la prova. Cal, després de fer la inscripció via online, contactar amb l'organització a l'adreça info@edreamsmitjabarcelona.com.

El lliurament de premis de les categories de cadires de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual es farà sempre que hagin finalitzat un mínim de 3 esportistes, siguin homes o dones. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Cal adreçar-se a la zona del pòdium un cop finalitzada la cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició.

Article 9

El recorregut està degudament senyalitzat i marcat a cada quilòmetre. Punts d'avituallament líquid: als quilòmetres 5,10 i 15 (aproximadament).

Article 10

El temps màxim per fer la prova és de 2h45'. El cotxe de tancament de la cursa es mantindrà proporcionalment a aquest temps al km 10 i 15: quedaran eliminats els atletes que no compleixin el temps de pas màxim exigit.

Article 11

Per participar a la cursa és obligatori córrer amb xip. L'organització facilitarà un xip d'un sol ús a cada participant que haurà de tornar en finalitzar la prova. Els dorsals s'han de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa.

Article 12

Els inscrits podran recollir la bossa del corredor, el dorsal i la samarreta, els dies que s'indiquen a l'apartat "Informació". El fet de no retirar-lo en els termes establerts significa la seva renúncia.

Article 13

Després de recollir el dorsal al lloc indicat per l'organització, es recollirà la samarreta per ordre estricte d'arribada, fins a finalitzar l'existència de la talla. L'organització no pot garantir la talla perquè la comanda i la fabricació de samarretes es fa amb anterioritat al tancament d'inscripcions.

Article 14

La inscripció només serà vàlida un cop s'hagi fet efectiu el pagament. Les inscripcions estaran obertes fins el dilluns 13 de febrer del 2023 a les 23:59h o, per motius de seguretat del circuit, fins a assolir la xifra màxima de 22.500 inscrits.

Article 15

La inscripció a l'eDreams Mitja Marat de Barcelona és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament. Sota cap concepte, es podrà transferir, ni vendre, a una altra persona, amic o familiar per motiu de no poder participar el dia de la prova. Qualsevol incompliment d'aquesta condició podrà invalidar la seva participació a la prova i l'organització es reserva el dret d'excloure'l de la participació en esdeveniments futurs.

Article 16

L'organització de l'eDreams Mitja Marató de Barcelona no tornarà l'import de la inscripció per causa de lesió i/o malaltia anterior, posterior o durant la carrera, ni per qualsevol motiu aliè a aquesta. Sota cap concepte es podrà guardar la inscripció per a edicions futures.

Article 17

L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes i/o de força major. El compliment del circuit homologat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d'última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància oficial.

Article 18

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe, i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les de resultats, si acaben la carrera seguint la normativa establerta.

Article 19

L'organització disposarà una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants estaran coberts per una pòlissa d'assegurances d'accidents segons el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva:

1.  Assistència medicoquirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts al territori nacional, sense límits de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident.

2.  Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.

3. Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesi i material d'osteosíntesi, íntegrament, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.

4.  Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de l'accident.

5. Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l'estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.000 euros, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin en finalitzar el tractament.

6.  Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb un mínim, per als grans invàlids (tetraplegia), de 12.020,24 euros.

7. Auxili a la mort, quan aquest es produeixi com a conseqüència d'accident a la pràctica esportiva, per un import no inferior a 6.010,12 euros.

8.  Auxili a la mort, quan aquest es produeixi a la pràctica esportiva, però sense causa directa del mateix, per un import mínim de 1.803,04 euros.

9.  Despeses originades per l'adquisició de material ortopèdic per a la curació d'un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70% del preu de venda al públic de l'esmentat material ortopèdic.

10.  Despeses originades en odonto-estomatologia, per lesions a la boca motivades per accident esportiu. Aquestes despeses seran cobertes fins a 240.40 euros.

11.  Per participar a la cursa és obligatori córrer amb xip que es lliurar  en el moment de la recollida del dorsal. Els dorsals es portaran ben visibles a la part davantera de la samarreta durant la totalitat de la cursa.

12.  Assistència mèdica als centres o facultatius concertats a totes les províncies del territori nacional.

13.  Lliure elecció de centres i facultatius concertats a tot Espanya.

No queden cobertes les lesions no accidentals, com ara, entre d'altres, les següents:

- Tendinitis no traumatiques.

- Contractures, estirades musculars, sobreesforços.

- Lesions degeneratives.

- Patologies i lesions degeneratives, preexistents, cròniques, tendinitis no traumàtiques, gonàlgies o dolors sense origen traumàtic (dolors d'esquena, ambdós genolls, sobreesforços).

En general, totes les lesions que no tinguin un origen traumàtic.

- Despeses de rehabilitaci  a domicili.

- Despeses d'adquisició d'òrtesis.

- Despeses de farmàcia ambulant.

Article 20

El fet d'inscriure's a la carrera implica l'acceptació del present Reglament. L’organitzador podrà decidir sobre qualsevol incidència que no estigui prevista segons el reglament de carreres de fons de la Federació Catalana d'Atletisme (http://www.fcatletisme.cat/Ruta) així com la normativa IAAF.

Article 21

Les categories són les següents:

Sub-23: 18-22 anys
Sènior: 23-34 anys
Máster 35: 35-39 anys
Màster 40: 40-44 anys
Màster 45: 45-49 anys
Màster 50: 50-54 anys
Màster 55: 55-59 anys
Màster 60: 60-64 anys
Màster 65: 65-69 anys
Màster 70: 70-74 anys
Màster 75: de 75 en endavant

Title Sponsor

Organizer

Main Partner

Official Partner

Media Partner

Official Supplier