11 febrer 2024

Reglament

*Per participar, és obligatori córrer amb xip.

Article 1

Dia de la cursa: diumenge 11 de febrer 2024.
La sortida és a les 8:30 h.

Circuit totalment urbà.


Article 2

La distància és de 21,097 km. Està certificada per la Federació Catalana d’Atletisme a través d’un comissari autoritzat de la IAAF.

De la mateixa manera, l'eDreams Mitja Marató de Barcelona by Brooks, està sota el reglament de carreres a la carretera de la IAAF. Els jutges de la RFEA i la FCA vetllaran pel compliment del reglament.


Article 3

El jutge àrbitre designat per la RFEA tindrà la decisió final davant de qualsevol aspecte vinculant per al transcurs de la prova. Estarà assistit per jutges i comissaris auxiliars de la FCA.


Article 4

La cursa és oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no.

Per participar-hi cal tenir 16 anys complerts el dia de la cursa. D'acord amb la reglamentació de la RFEA, es faran diferents classificacions, tant en categoria masculina com femenina, d'acord amb l'any de naixement.

Els menors de 18 anys i majors de 16 anys necessiten autorització dels pares o tutors legals per poder participar en la cursa. Al següent enllaç, es troba el document per sol·licitar l'autorització que han d'emplenar i signar els pares o tutors legals. L'organització està en ple dret de desestimar la inscripció d'un menor si prèviament no es disposa de l'autorització signada pels pares o tutors legals.

Procediment:

 • Omplir el document.
 • Enviar a l'organització el document, a través del següent correu: info@edreamsmitjabarcelona.com
 • No s'ha d'inscriure fins que no s'hagi donat el vistiplau de l'organització.
 • Inscriure's.

Article 5

Cada corredor participa en l'eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.


Article 6

S'hi estableixen tres categories esportives amb discapacitat: cadira de rodes, discapacitat visual i discapacitat intel·lectual.

 • Persones amb discapacitat visual: fer la inscripció via en línia. Aquestes sortiran del primer calaix. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat visual, cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat després de fer la inscripció online. Els guies aniran sense xip i hauran d'anar degudament identificats, realitzant la vostra inscripció a través d'info@edreamsmitjabarelona.es, indicant les vostres dades (nom i cognoms, DNI, data de naixement, telèfon personal i adreça de correu electrònic).
 • Persones amb discapacitat intel·lectual: fer la inscripció via en línia. Aquestes sortiran del primer calaix. Per optar a la classificació i premiació de discapacitat intel·lectual, cal adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a promocioesportiva2@bcn.cat després de fer la inscripció online.
 • Persones que participen en la categoria de cadira de rodes: fer la inscripció via en línia. Aquestes hauran de ser a la línia de sortida una hora abans de l'inici de la prova. Cal contactar amb l'organització i info@edreamsmitjabarcelona.es.

*El lliurament de premis d'aquestes categories es farà sempre que hagi finalitzat un mínim de 3 esportistes. Els premis es lliuraran el mateix dia de la cursa. Cal adreçar-se a la zona del pòdium un cop finalitzada la cursa per conèixer la primera, segona i tercera posició.


Article 7

No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com ara patins, skates, bicicletes, handbikes o cadires de rodes elèctriques, entre d'altres.


Article 8

S'estableix un temps màxim de 2h 45' per completar el recorregut. Després d'aquest temps, els participants que no hagin finalitzat podran continuar seguint el codi de circulació i sota la seva responsabilitat.


Article 9

Els participants de l'eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks tenen l'opció de fer canvis de titular a través de la funció "Gestiona la teva Inscripció" a la pàgina web oficial de l'esdeveniment. S'aplicarà un cost de 20€ al titular original, i se us reemborsarà l'import restant de la vostra inscripció. El nou titular que faci el canvi haurà d'abonar el cost de la inscripció al preu vigent en aquell moment.

Qualsevol intent de transferència o venda directa entre participants sense seguir el procés establert pot resultar en la invalidació de la participació del titular original i l'organització es reserva el dret d'excloure'l de futures edicions de l'esdeveniment.


Article 10

L'organització de l'eDreams Mitja Marató Barcelona by Brooks no tornarà l'import de la inscripció per causa de lesió o malaltia anterior, posterior o durant la cursa, ni per qualsevol motiu aliè. En cap concepte es podrà guardar per a edicions futures.

Política de devolució


Article 11

La inscripció només serà vàlida un cop fet efectiu el pagament. Les inscripcions estaran obertes fins al diumenge 4 de febrer de 2024 a les 23:59 h o, per motius de seguretat del circuit, fins a assolir la xifra màxima de 20.000 inscrits.


Article 12

En cas de cancel·lació de la prova per motius aliens a l'organització, aquesta es reserva el dret d'invalidar els articles 9 i 10 del reglament, adoptant les mesures que cregui oportunes.


Article 13

Els dorsals es recolliran durant divendres i dissabte previ al dia de la cursa a Expo Sports. S'haurà de presentar el correu electrònic amb el número de dorsal i un document identificatiu oficial.

Després de retirar el dorsal al lloc indicat per l'organització, es recollirà la samarreta per ordre d'arribada estricte, fins a finalitzar l'existència de la talla. L'organització no pot garantir la talla perquè la comanda i la fabricació de samarretes es fa amb anterioritat al tancament d'inscripcions.

El fet de no retirar el dorsal i la bossa del corredor en els termes establerts significa la renúncia d'aquests. No es podran collir dorsals el dia de la cursa.


Article 14

Els dorsals s'hauran de portar ben visibles a la part davantera del tronc durant la totalitat de la cursa. El dorsal no es podrà doblegar, ni manipular i haurà d'anar col·locat a la part superior del tronc i al lloc visible.


Article 15

L'organització facilitarà un xip d'un sol ús a cada participant que haurà de tornar en acabar la prova.


Article 16

La sortida està estructurada en calaixos. Cada calaix està identificat amb un color i només hi podran accedir els que tinguin el dorsal del color distintiu del calaix.


Article 17

La seguretat a la via pública serà responsabilitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.


Article 18

Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar qualsevol participant per raons mèdiques.


Article 19

L'organització podrà modificar el recorregut, per causes alienes o de força major. El compliment del circuit homologat està sotmès en tot moment a les remodelacions aprovades a la via pública, que poden provocar petits canvis d'última hora, inevitables el dia de la prova, però que no afectaran la distància oficial.


Article 20

Els participants permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d'inscrits, així com a les de resultats, si acaben la carrera seguint la normativa establerta.


Article 21

L'organització disposa d´una pòlissa d´assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. Tots els participants estan coberts per una pòlissa d'assegurances d'accidents segons el Reial decret 849/1993, de 4 de juny, pel qual es determina les prestacions mínimes de l'assegurança obligatòria esportiva:

 • Assistència mèdica quirúrgica i sanatorial en accidents ocorreguts al territori nacional, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de fins a divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Assistència farmacèutica en règim hospitalari, sense límit de despeses, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Assistència en règim hospitalari, de les despeses de pròtesis i material d'osteosíntesi, íntegrament, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Les despeses originades per rehabilitació durant el període de divuit mesos des de la data de l'accident.
 • Assistència medicoquirúrgica, farmacèutica i sanatorial en accidents ocorreguts a l'estranger, fins a un límit, per tots els conceptes, de 6.000€, i amb un límit temporal de divuit mesos des de la data de l'accident. Aquesta prestació és compatible amb les indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals, motivades per accident esportiu, que es concedeixin en finalitzar el tractament.
 • Indemnitzacions per pèrdues anatòmiques o funcionals motivades per accident esportiu, amb un mínim, per als grans invàlids (tetraplegia), de 12.020,24€.
 • Auxili de mort, quan aquest es produeixi com a conseqüència d'accident a la pràctica esportiva, per un import no inferior a 6.010,12€.
 • Auxili de mort, quan aquest es produeixi a la pràctica esportiva, però sense causa directa del mateix, per un import mínim de 1.803,04€.
 • Despeses originades per l'adquisició de material ortopèdic per a la curació d'un accident esportiu (no prevenció), per un import mínim del 70% del preu de venda al públic del material ortopèdic esmentat.
 • Despeses originades en odonto-estomatologia, per lesions a la boca motivades per accident esportiu. Aquestes despeses seran cobertes fins a 240,40€.
 • Assistència mèdica als centres o facultatius concertats a totes les províncies del territori nacional.
 • No queden cobertes les lesions no accidentals, com ara, entre d'altres, les següents:
  • Tendinitis no traumàtiques.
  • Contractures, estrebades musculars, sobreesforços.
  • Lesions degeneratives.
  • Patologies i lesions degeneratives, preexistents, cròniques, tendinitis no traumàtiques, gonàlgies o dolors sense origen Traumàtic (dolors d'esquena, ambdós genolls, sobreesforços).
  • Despeses de rehabilitació a domicili.
  • Despeses d'adquisició dòrtesis.
  • Despeses de farmàcia ambulant.

Article 22

Les categories són les següents:

 • Sub-23: 18-23 anys.
 • Sènior: 23-34 anys.
 • Màster 35: 35-39 anys.
 • Màster 40: 40-44 anys.
 • Màster 45: 45-49 anys.
 • Màster 50: 50-54 anys.
 • Màster 55: 55-59 anys.
 • Màster 60: 60-64 anys.
 • Màster 65: 65-69 anys.
 • Màster 70: 70-74 anys.
 • Màster 75: de 75 cap endavant.

Article 23

El fet d'inscriure's a la carrera implica l'acceptació del present reglament. L'organització pot decidir sobre qualsevol incidència que no estigui prevista segons el reglament de curses de fons de la Federació Catalana d'Atletisme (http://www.fcatletisme.cat/Ruta), així com la normativa IAAF.

Title Sponsor

Naming Sponsor

Organizer

Sustainable official provisioning

Official Partner

Media Partner

Official Supplier

Solidarity Partner