Avís Legal

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals, l’informem que les seves dades personals incloses en aquest formulari seran incorporades al fitxer “Usuaris de Serveis Esportius” titularitat de l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de “Gestionar els Serveis Esportius promoguts, desenvolupats o oferts directa o indirectament per l’Ajuntament”. Les seves dades seran tractades per la UTE RPM / ASO com a “encarregada de tractament” per a la gestió pròpia de l’entitat en aquest esdeveniment esportiu i sempre sota les directrius del responsable del fitxer: Ajuntament de Barcelona. Vostè consent expressament en el tractament de les seves dades per la finalitat indicada, autoritza a l’Ajuntament a publicar les seves dades al llistat d’inscrits així com el vostre resultat en aquest esdeveniment esportiu, i a enviar-vos publicitat d’altres serveis esportius promoguts per l’Ajuntament de Barcelona.

Per a la gestió de l’esdeveniment esportiu l’Ajuntament de Barcelona, podrà gestionar, tramitar i administrar la participació a la eDreams Mitja Marató de Barcelona; gestionar la informació procedent de la mateixa, en especial el temps, la fotografia i/o vídeo de participació; així com realitzar enquestes, estadístiques i anàlisi del mercat; elaborar perfils de participants a fi de personalitzar i millorar la organització.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre General de l’Ajuntament: Pl. Sant Jaume 2, 08002 Barcelona.

Title Sponsor

Organizer

Sustainable official provisioning

Official Partner

Media Partner

Official Supplier

Solidarity Partner

Executive organization