11 febrer 2024

31 de març de 2022

Corredors/es “de cap a peus”: la preparació psicològica

Andrea Martínez MonteiroPerfil d’Instagram. Experta en psicologia de l’esport ens aporta un article sobre la importància de la preparació psicològica a l’esport.

Confiança per a assolir els objectius

Són moltes les variables que influeixen en el nostre rendiment. Ara bé, la nostra satisfacció com a corredors dependrà d’alguna cosa més que finalitzar la mitjana marató o aconseguir la marca desitjada. “Sentir-nos capaços d’aconseguir-ho”, és a dir, la nostra competència percebuda és la base de l’autoconfiança.

Confiar és creure i saber que disposem de l’oportunitat, recursos i habilitats necessàries per a arribar a complir la meta proposada amb èxit. Aquest coneixement influeix en la nostra motivació, en la mena de diàleg intern que mantenim amb nosatr@s mateix@s i en la nostra actitud per a afrontar els reptes, autorregular-nos i abordar les dificultats de manera més o menys estressant.

Objectius d’aquesta confiança per a aconseguir les nostres metes

Establir objectius sense la convicció o seguretat personal de poder aconseguirlos ens genera tensió, ansietat, afecta a la nostra atenció/concentració… Sentirnos sense la capacitat de manejar i/o exercir algun tipus d’impacte sobre les nostres circumstàncies pot frenar la nostra inquietud a arriscar i provar, reduir la nostra implicació esportiva i fins i tot fer que abandonem.

Per contra, confiar en excés podria restar importància a la preparació física i a l’esforç, així com a altres factors com són el descans i la nutrició… Pot incitarnos a voler fer coses per a les quals no estem preparadxs. A més, en cas de no aconseguir-les, sentirem frustració, podent atribuir el fracàs a un intent de protegir la nostra autoestima, a causes externes (organització, condicions meteorològiques, afecció mèdica…).

En definitiva, es tracta de tenir una “confiança òptima”. Les nostres expectatives d’èxit han de ser altes però realistes i adaptades a les circumstàncies. Aquest nivell de seguretat afavoreix l’atenció/concentració, estimula l’esforç, reforça l’autoestima, facilita una gestió emocional adequada i potència el nostre rendiment.

Per això, insistim en la importància de marcar-nos objectius de procés que ens permetin experimentar petits èxits i ens aportin una certa sensació de control. Aquests se centren en l’execució/ rendiment, per la qual cosa estan orientats al moment present i posen el focus en allò que podem fer en les condicions actuals i que depèn de nosaltres. Alguna cosa que indirectament contribuirà a l’assoliment del resultat desitjat.

Què podem fer per a enfortir la nostra confiança?

• Planificació individualitzada que inclogui entrenaments de qualitat per a potenciar les habilitats motrius, tècniques, tàctiques i psicològiques. Partir d’una línia de base i incrementar gradualment la freqüència i intensitat. Escolta al teu cos i fes servir les teves sensacions com a guia!

• Objectius realistes. Establir metes a curt termini reforçarà la sensació de progrés, validant el nostre esforç.

• DAFO. Acrònim format per les inicials de les paraules Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats. Aquesta eina permet entendre millor les nostres circumstàncies actuals, conèixer-nos en profunditat, a més d’ajudar-nos a elaborar estratègies per a aconseguir les nostres metes.

Buscarem, sobretot, potenciar els nostres punts forts per a basar els nostres objectius en ells, alhora que ens permet analitzar aquells punts febles que seria prioritari reforçar a fi de potenciar les nostres virtuts i aprofitar les oportunitats que se’ns presenten. Observar les amenaces, ens ajudarà a prendre consciència de possibles dificultats i buscar/anticipar la millor manera d’afrontar-les.

Tan sols necessites un full i bolígraf per a fer aquest exercici. T’animes?

Components d’anàlisi externa

Oportunitats: condicions de l’entorn que actuen com a facilitadors (qualitat d’entrenaments, suport familiar…)

Amenaces: condicions externes que dificulten el procés d’èxit (estrès, lesions…)

Components d’anàlisi interna

Fortaleses: característiques/qualitats que ajuden a l’assoliment de la meta (resistència, constància…)

Debilitats: característiques/qualitats que ens allunyen de l’objectiu (no entrenar la força, falta de temps…)

• Diàleg intern. Com et parles a tu mateix? El que et dius és positiu i encoratjador o per contra et “piques “contínuament? En certa manera, som el que ens diem. Dirigir el focus cap al que fem bé i encoratjarnos per això, permetrà reforçar la nostra confiança.

• Entrenament “invisible”. Disposar de tots els elements que es troben sota el nostre control en les millors condicions possibles, facilita un funcionament desitjable i que tinguem millors sensacions tant físiques com psicològiques.

Cuidar el descans, alimentar-nos i hidratar-nos bé per a protegir la nostra salut digestiva, així com per a realitzar les aportacions nutricionals òptimes. Respectar els temps de recuperació, treballar la nostra musculatura i per descomptat, els aspectes emocionals i situacions quotidianes que afegeixen estrès. Tot això, en conjunt, influirà en la nostra fluïdesa, resposta motora, seguretat, etc. Aspectes clau per a creure en les nostres capacitats.

Et mantens en el camí, progresses en els teus entrenaments, en el teu autoconeixement i estàs adquirint nous aprenentatges. Confia!

Últimes notícies

Title Sponsor

Naming Sponsor

Organizer

Sustainable official provisioning

Official Partner

Media Partner

Official Supplier

Solidarity Partner